Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Solmazer; çevreyi koruyarak kaliteli üretim ve hizmeti sağlarken, çalışanlarının, hizmet aldığımız tedarikçi firmaların çalışanlarının,  müşterilerinin ve ziyaretçilerinin güvenliği ve sağlığıyla ilgili yasal ve ahlaki sorumluluğunun bilincindedir. Ayrıca, bilgi güvenliğini güvence altına almak için gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Bu kapsamda Solmazer aşağıdakileri gerçekleştirmeyi taahhüt eder;

 • Müşterilerimizin talep ve beklentilerini anlayarak ürün ve hizmet kalitemizi iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak,
 • Her kademedeki çalışanlarımıza; kalite, bilgi güvenliği, iş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve gıda güvenliği konusunda bilinci artıracak, ekip ruhunu geliştirecek, iyileştirme çalışmalarına katılımlarını artıracak şekilde eğitim vermek,
 • Hizmet ve yönetim fonksiyonlarını gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde kalite, bilgi güvenliği, iş güvenliği, çevre ve gıda güvenliğiyle ile ilgili yasal yükümlülükleri, ilgili standartları ve şartlarını yerine getirmek, dokümante etmek ve yaşam tarzı haline getirerek uygulanmasını sağlamak,
 • Her kademedeki çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin katılımıyla; tehlikeleri ortadan kaldırmak, risk değerlendirmesi yapmak,  iş kazası ve meslek hastalığı risklerini ortadan kaldıracak veya azaltacak gerekli önlemleri almak, uygulamak ve uygulatmak. Ek olarak güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak,
 • Çalışanların kalite, bilgi güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve gıda güvenliği süreçleri konularında görüşlerinin alınması ve katılımı için fırsatlar yaratmak,
 • Yenilikçi bir anlayış çerçevesinde insan sağlığına uygun ve çevre dostu ürünler üreterek sektörde fark yaratmak ve örnek olmak,
 • Enerji ve doğal kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, geri dönüşüm ve geri kazanımı arttırmak,
 • Atıklarımızı doğru yöneterek ayrıştırılmasını ve azaltılmasını sağlamak,
 • Ürünlerimizin tasarım aşamasından itibaren bütün süreçlerini oluştururken enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri dikkate almak,
 • İklim değişikliğine olumlu etki yapacak enerji verimliliği projeleri geliştirerek uygulamak,
 • Çevresel kirlenmeyi önlemek için gerekli önlemleri almak,
 • Faaliyetlerimizin olumsuz çevre etkilerini azaltmak veya ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almak, uygulamak ve uygulatmak,
 • Bilgi varlıklarını yönetmek, gizlilik, bütünlük ve erişimine ilişkin güvenlik risklerini belirlemek, bu risklere yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak,
 • Bilgi güvenliği anlamında yaşanabilecek ihlallerin gerçekleşme ihtimalini düşürecek adımlar atmak, iş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek her türlü kesintinin önüne geçebilmeyi sağlamak,
 • Geçmişimizden elde ettiğimiz deneyimlerle entegre yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek.

Şirket için çalışan herkesten kalite, bilgi güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve gıda güvenliği ile ilgili talimat, kural ve hedeflere uyum, eğitim program ve organizasyonlara katılım beklenmektedir. İş güvenliğini tehlikeye sokan bir durum veya davranış fark edildiğinde, herkes işi durdurmaya yetkilidir ve ilgili birim yöneticisini haberdar etmekle yükümlüdür. Şirket çalışanlarından ve şirket için çalışan herkesten bu politikaya uymaları beklenmektedir.

© Solmazer Tüm Hakları Saklıdır.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
Kabul