İş Etiği Politikası

İş etiği politikamız, şirketin temel davranış etiğini kapsamaktadır. Çalışanlarımız görevlerini yerine getirirken iş etiği kurallarına uymak zorundadır. Şirketimizin iş etiği kurallarının ihlallerine karşı toleransı sıfırdır.

İş etiği kurallarımız aşağıdaki maddeleri kapsamaktadır :

 1. Şirketimiz işlerinde güvenilirlik ve saygınlık simgesi olmayı hedeflemektedir. Adil, saygılı, proaktif davranmak ve yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösterir.
 2. Çalışanlarımız tüm ilgili taraflar ile olan ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlük ilkesine bağlı kalır.
 3. Kişiler veya kuruluşlar hakkında dayanaksız ve asılsız beyanlarda bulunmak ve/veya dedikodu yapılması ve çalışma arkadaşlarının kötülenmesi, etik değerlere aykırıdır.
 4. Çalışanlarımız işlerini yürütürken, Entegre Yönetim Sistemi içinde tanımlanmış tüm şirket uygulamaları, tüm yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymakla yükümlüdürler.
 5. Çalışanlarımız doğrudan ve dolaylı yollarla “tacir” veya “esnaf” sayılmasını gerektiren çalışmalarda bulunamaz, her ne ad altında olursa olsun çalışma saatleri içinde veya dışında bir başka kişi ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışamaz. Çalışanlarımız ve akrabaları, şirketin doğrudan iş ilişkisi bulunduğu bir tedarikçinin veya herhangi bir rakibinin sahibi veya kar ortağı olamaz, şirketimiz ile rakip pozisyonuna gelemez.
 6. Şirketimiz hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha göstermez.
 7. Çalışanlarımız tedarikçi veya üçüncü şahıslardan hediye kabul edemez. (Paraya çevrilebilen (çek, hediye çeki,  hazine bonosu, hisse senetleri gibi) araçlar da buna dahildir)
 8. Müşterilere / tedarikçilere veya üçüncü şahıslara üst yönetimin haberi olmadan şirket ürünlerini hediye olarak verilemez.
 9. Şirketimiz, çalışanlarımızdan iş etiğine aykırı durumlarından bildirilmesini bekler. Bildirim yapan çalışanın bilgilerini saklı tutacağını ve herhangi bir disiplin uygulamasına tabi olmayacağını taahhüt eder.
 10. Şirket çalışanlarımızın şirketteki görevinden faydalanarak akrabalarına ve yakınlarına menfaat/çıkar sağlamaları ( rüşvet alma, hediye alma, işe alma, işe aldırma, vb durumlar) kabul edilemez.
 11. Şirketimiz yalnızca yasal olan ve şirket politikalarına uygun olan yardım amaçlı katkı ve sponsorluklara destek verir. Bu katkı ve sponsorlukların, açık ve şeffaf bir biçimde yapılması gerekir.
 12. Çalışanlarımızdan şirket varlıklarını yalnızca verimli olarak iş amaçlı kullanmaları ve korumaları beklenir. Kendi menfaatleri için kullanamazlar.
 13. Şirketimiz çalışanlarının ve ilgili taraflarının kişisel bilgilerini koruyan şirket içi uygulamalar ve bilgi güvenliği politikaları kurmuştur. Bu uygulamalara aykırı durumlar kabul edilemez.
 14. Kamuyu aydınlatma gerektiren durumlarda, çalışanlarımız yetki verilmedikçe şirket adına üçüncü şahıslara sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.
 15. Çalışanlarımız şirketin gizli bilgilerini, ticari sırlarını, fikri mülkiyet haklarını üçüncü şahıs veya kurumlarla paylaşmasına izin verilmez.
 16. Şirketimiz bu politikada belirtilen ilkeler hakkında eğitimler ve dokumanlar ile çalışanlarını bilgilendireceğini, çalışanlarını sürece dahil ederek değerlendirmelerde bulunacağını taahhüt eder.
 17. Şirketimiz yukarıda bahsedilen kurallara uymayan şahıs ve kurumlarla iş ilişkisine girmeyeceğini ve olan iş ilişkisini keseceğini taahhüt etmektedir.
 18. İş ortaklarımızın da bu kurallara uymasını beklemekteyiz.

İş etiği ihlalleri ( rüşvet, yolsuzluk, vb durumlar) konusunda Genel Müdür tarafından atanan Fabrika Müdürü sorumludur.

© Solmazer Tüm Hakları Saklıdır.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
Kabul