Solmazer Sorumlu Tedarikçi Politikası

Sorumlu tedariğe dayalı ortaklıklar, tedarik zincirimizi ve buna dâhil işletmeleri güçlendirmekte, riskleri azaltmamıza ve güven oluşturmamıza yardımcı olmaktadır.
Solmazer’in Sorumlu Tedarik Politikası (STP), tüm taraflar için uzun vadeli, sürdürülebilir ve başarılı bir geleceğe doğru tedarikçilerimizle birlikte çalışmak konusundaki kararlılığımızı güçlendirmek amacıyla oluşturulmuştur. STP, ticari hedeflerimize ulaşmamızı sağlarken, aynı anda tedarik zincirlerimizde çalışan tüm insanların yaşamı üzerinde pozitif bir sosyal etki yaratmakta ve çevreye verdiğimiz etkiyi azaltmaktadır. 
STP, tüm tedarikçilerimizin Solmazer ile iş yapmak için karşılaması gereken bir dizi Zorunlu Gereksinimi içermektedir. Solmazer, bu uygulama ile tedarikçilerinin Zorunlu Gereksinimlerden İyi Uygulamalara ve buradan da En İyi Uygulamalara geçiş yapmalarını teşvik etmektedir. 

Solmazer, operasyonlarını dürüstlük, bütünlük, açıklık ve çalışanlarının insan haklarına ve çıkarlarına saygı ile yürütmeye çalışmaktadır. Benzer şekilde, ilişkisi olan tarafların meşru çıkarlarına saygı duymaktadır. Tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, onların personeli ve iş yaptığımız tüm taraflardan en yüksek davranış standartları beklenmektedir. 

Tüm tedarikçilerimizden, şirketimizde temel ilkeler olarak kabul ettiğimiz aşağıdaki zorunlu gereksinimlere saygı göstermeleri ve bunlara uymaları beklenmektedir:

1.    Yasalara Uygunluk: Tedarikçi, faaliyet gösterdiği sektör için ülkemizde geçerli olan tüm yasal düzenlemelere ve yönetmeliklere uyulmalıdır. 
2.    Rüşvet: Tedarikçi, her türlü rüşvet, yolsuzluk, gasp veya zimmete para geçirme konusunda bir yasak koymalıdır.
3.    Hediyeler ve Misafirperverlik: Solmazer’e sunulan her türlü ticari eğlence veya misafirperverlik, sadece iyi ticari ilişkilerin sürdürülmesi amacıyla makul düzeyde tutulmalı ve Solmazer’in gelecekteki işlerini nasıl ödüllendirdiği konusundaki kararlarını hiçbir şekilde etkileme amaçlı olmamalıdır. Hediyeler nadiren sunulmalı, her zaman meşru olmalı ve şirket politikaları ile uyumlu olmalıdır. 
4.    Gizli Bilgiler ve Rakip Bilgileri: Solmazer’e rakipleri hakkında herhangi bir bilgiyi ifşa etmek için hiçbir girişim yapılmaz. Aynı şekilde, Solmazer tarafından açık şekilde izin verilmedikçe, Solmazer’in Tedarikçi Gizlilik Sözleşmesinde yer alan gizli bilgileri üçüncü taraflarla paylaşılmamalıdır. 
5.    Mali Kayıtlar, Kara Para Aklama ve İçeriden Bilgi Ticareti: Tedarikçi, tüm ticari işlemleri şeffaf olarak yürütülmeli ve mali kayıtlarına doğru şekilde kaydetmelidir. Kara para aklamaya dair fiili bir girişim veya teşebbüste bulunulmaz. Tedarikçinin Solmazer hakkında sahip olduğu gizli bilgiler, hiçbir şekilde içeriden bilgi ticareti yapmak veya bunu desteklemek amacıyla kullanılmaz. 
6.    Ürün ve Hizmet Kalitesi: Ürünler ve hizmetler, ilgili sözleşme belgelerinde belirtilen özellik, kalite ve güvenlik kriterlerini karşılayacak şekilde teslim edilmelidir.
7.    Endişelerin Bildirilmesi ve Misilleme Yapmama: Tedarikçi, tüm çalışanlarına söz konusu gereksinimlerden herhangi biriyle ilgili endişelerini dile getirmek için araçlar sunmalı ve endişelerini dile getiren ve iyi niyetle konuşan çalışanların misillemeye karşı korunması için gerekli süreçleri oluşturmuş olmalıdır.
8.    Çalışmalar, özgürce kabul edilmiş ve belgelenmiş istihdam şartlarına dayalı olarak yürütülmelidir.  Tedarikçi, sürekli ve geçici olarak çalışan tüm çalışanları ile  özgürce anlaşmaya varmış olmalı, çalışanları ile yasal bir iş sözleşmesi yapmış olmalıdır. 
9.    Tüm çalışanlar, saygı ve haysiyet çerçevesinde eşit muamele görmelidir. Hiçbir tedarikçi çalışanı herhangi bir fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü taciz, istismar ya da başka bir yıldırma biçimine tabi tutulamaz. Hiçbir tedarikçi çalışanına işe alma, tazminat, terfi, disiplin, fesih ya da emeklilik gibi unsurlarda ayrımcılık yapılmaz. Çalışanlar; ırk, etnik köken, yaş, görev, cinsiyet, cinsiyet kimliği, renk, din, doğduğu ülke, cinsel tercih, medeni durum, gebelik, bakmakla yükümlü olunanlar, engellilik, sosyal sınıf, sendika üyeliği veya politik görüşlerine göre ayrımcılığa maruz bırakılamaz. 
10.    İşler gönüllülüğe dayalı olarak yürütülür. Tedarikçi hiçbir koşul altında, zorunlu veya yasa dışı işçilik, ödünç işçilik, borca dayalı işçilik şeklinde veya başka biçimlerde zorunlu işçilik kullanamaz. Zihinsel ve fiziksel baskı, kölelik ve insan kaçakçılığı yasaktır. 
11.    Tüm çalışanlar uygun yaştadır. Tedarikçi hiçbir koşul altında, 15 yaşından küçük veya çalışmak ya da zorunlu eğitim için (hangisi daha yüksekse) yasal zorunlu asgari yaşın altında olan bireyleri istihdam edemez. Genç çalışanlar istihdam edildiğinde zihinsel, fiziksel, sosyal veya ahlaki açıdan tehlikeli veya zararlı olan ya da onları okula gitme imkânından mahrum bırakma yoluyla eğitimlerine müdahale eden işleri yapmamalıdır. 
12.    Tüm çalışanlara adil ücret ödenir. Tüm çalışanlara, yasal minimum standartları ya da uygun geçerli endüstri standartlarını karşılayan veya aşan (hangisi daha yüksekse), maaşları, fazla mesai ücretini, sosyal yardımları ve ücretli izinleri içeren eksiksiz bir tazminat paketi sunulur ve varsa yasal olarak bağlayıcı toplu iş sözleşmeleriyle kararlaştırılan tazminat şartları uygulanır ve bunlara uyulur. 
13.    Çalışma saatleri tüm çalışanlar için makuldür. Tedarikçi, çalışanlarını, yasaların izin verdiği normal ve fazla mesai saatlerinden daha fazla çalışmaya zorlayamaz. Çalışanlar tarafından yapılan tüm fazla mesailer gönüllü olarak yapılır. 
14.    Tüm çalışanlar, sendika kurma ve/veya sendikalara üye olma ya da bunlardan kaçınma ve toplu iş sözleşmesi yapma haklarını kullanma özgürlüğüne sahiptir.Çalışanların örgütlenme özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakları tanınır ve bunlara saygı duyulur. Çalışanlar, herhangi bir örgüte katılma veya katılmaktan kaçınma haklarını kullanırken tehdit veya taciz edilmez. 
15.    Tüm çalışanların sağlığı ve güvenliği korunur. İş esnasında veya işverenin operasyonları sonucunda ortaya çıkan, bunlarla bağlantılı veya gerçekleşen kaza ve yaralanmaları önlemek için sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamı sunulur. 
16.    İşler sürdürülebilirliği benimseyecek ve çevresel etkiyi azaltacak şekilde yürütülür. Operasyonlar, tedarik, üretim, ürünlerin dağıtımı ve hizmetlerin sağlanması, çevrenin korunması ve muhafaza edilmesi amacıyla yürütülür. 
 

© Solmazer Tüm Hakları Saklıdır.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
Kabul