Sosyal Sorumluluk Politikası

Solmazer olarak amacımız:

 • Çalışanlarımıza huzurlu, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,
 • Faaliyetlerimizde önce insan ilkesini temel değer olarak kabul etmek,
 • İlişkilerimizde karşılıklı saygı, güven ve dürüstlük ortamını korumak,
 • Faaliyetlerimizden etkilenebilecek herkes için hukuk ve etik kurallarına uygun olmayan faaliyetlere izin vermemek,
 • Tüm uygulanabilir yerel ve/veya ulusal yasal gerekliliklere uymayı taahhüt etmek,
 • Çalışanlarımızı kanuna göre belgelendirilmiş sözleşmeler temelinde işe almak,
 • Faaliyetlerimizde hiçbir şekilde köle, kaçak veya gayri idari iş gücünden faydalanmamak, zor kullanmamak, zorla mesaiye bırakmamak,
 • Yasal asgari yaş sınırının altındaki hiç kimseyi işe almamak, çocuk işçi çalıştırmamak,
 • İşe alınması durumunda henüz yetişkin olmayan genç işçiler için özel koruma sağlamak,
 • Çalışanlarımızın insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ya da sözlü taciz ile karşılaşmalarına izin vermemek,
 • Çalışanlarımıza zihinsel veya fiziksel baskı yapmamak, fiziksel ceza vermemek, fiziksel muameleye maruz bırakılmasına engel olmak,
 • Çalışma saatlerini yasalara uygun olarak düzenlemek,
 • Çalışanların adil ücret alma haklarına uymak,
 • Çalışanların sendika veya diğer tür işçi birlikleri oluşturma ve toplu sözleşme yapma haklarına saygı duymak,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda risk değerlendirmesi yaparak bu riskleri ortadan kaldıracak veya azaltacak tüm gerekli önlemleri almak, çalışma ortamının güvenli ve sağlıklı olabilmesi için sürekli iyileştirmeler yapmak,
 • Çalışanlarımız arasında inanç, etnik kökenler, dil, cinsiyet, medeni durum, siyasi kimlik gibi nedenler ile dile getirdikleri şikayetler sebebiyle ayrımcılık yapılmasına izin vermemek, cezalandırmamak, tüm çalışanlara eşit fırsatlar sunmak,
 • Çalışanlarımızla etkin iletişimi sağlamaya çalışmak,
 • Çalışanlarımızın dilek, istek, öneri ve şikâyetlerini yönetime ulaştırmalarını sağlayacak mekanizmalar kurmak,
 • Çalışanlarımızın yetenek ve becerilerini geliştirmek için çaba göstermek,
 • Çalışanlarımızı haklarından ve sorumluluklarından haberdar etmek,
 • Fabrikamızda görev alacak olan tüm çalışanlar(taşeron ve göçmen dahil) için de bu politikanın uygulanmasını sağlamak.

 

Ayrıca, tüm iş ortaklarımızın sosyal sorumluluk politikalarına uyma taahhütlerini takip etmekteyiz.

 

 

© Solmazer Tüm Hakları Saklıdır.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
Kabul