Sosyal Sorumluluk Politikası

Solmazer olarak amacımız:

-    Çalışanlarımıza huzurlu, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,
-    Faaliyetlerimizde önce insan ilkesini temel değer olarak kabul etmek,
-    İlişkilerimizde karşılıklı saygı, güven ve dürüstlük ortamını korumak,
-    Faaliyetlerimizden etkilenebilecek herkes için hukuk ve etik kurallarına uygun olmayan faaliyetlere izin vermemek, 
-    Tüm uygulanabilir yerel ve/veya ulusal yasal gerekliliklere uymayı taahhüt etmek,
-    Çalışanlarımızı kanuna göre belgelendirilmiş sözleşmeler temelinde işe almak,
-    Faaliyetlerimizde hiçbir şekilde köle, kaçak veya gayri idari iş gücünden faydalanmamak, zor kullanmamak, zorla mesaiye bırakmamak,
-    Yasal asgari yaş sınırının altındaki hiç kimseyi işe almamak, çocuk işçi çalıştırmamak,
-    İşe alınması durumunda henüz yetişkin olmayan genç işçiler için özel koruma sağlamak,
-    Çalışanlarımızın fiziksel, sözlü taciz veya kötü muamele ile karşılaşmalarına izin vermemek,
-    Çalışma saatlerini yasalara uygun olarak düzenlemek,
-    Çalışanların adil ücret alma haklarına uymak,
-    Çalışanların sendika veya diğer tür işçi birlikleri oluşturma ve toplu sözleşme yapma haklarına saygı duymak,
-    İş sağlığı ve güvenliği konusunda risk değerlendirmesi yaparak bu riskleri ortadan kaldıracak veya azaltacak tüm gerekli önlemleri almak, çalışma ortamının güvenli ve sağlıklı olabilmesi için sürekli iyileştirmeler yapmak,
-    Çalışanlarımız arasında inanç, etnik kökenler, dil, cinsiyet, medeni durum, siyasi kimlik nedeni ile ayrımcılık yapılmasına izin vermemek, çalışanlarına eşit fırsatlar sunmak,
-    Çalışanlarımızla etkin iletişimi sağlamaya çalışmak,
-    Çalışanlarımızın dilek, istek, öneri ve şikâyetlerini yönetime ulaştırmalarını sağlamak,
-    Çalışanlarımızın yetenek ve becerilerini geliştirmek için çaba göstermek,
-    Çalışanlarımızı haklarından ve sorumluluklarından haberdar etmek,
-    Fabrikamızda görev yapacak olan taşeron çalışanlar için de bu politikanın uygulanmasını sağlamak.

Ayrıca, tüm iş ortaklarımızın sosyal sorumluluk politikalarına uyma taahhütlerini takip etmekteyiz. 
 

© Solmazer Tüm Hakları Saklıdır.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
Kabul