Sürdürülebilirlik Politikası

Solmazer; sürdürülebilirlik vizyonu ile kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımının entegre edildiği bir yönetim anlayışını benimseyen, ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir politika izlemektedir.

Bu politikanın temel yapı taşlarını aşağıdaki ilkeler oluşturmaktadır;

 1. Etkin portföy yönetimi ile enerji üretiminde verimliliği, sürekliliği ve güvenliği sağlamayı,
 2. Faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı etik kurallarımıza bağlı kalarak, çevresel, sosyal, doğal ve kültürel mirasa olan etkilerini göz önünde bulundurmayı, ölçmeyi ve değerlendirmeyi,
 3. Öncelikli odak alan çalışmalarımız uyarınca iklim değişikliği ile mücadele için faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyon salınımlarını hesaplamayı, doğrulatmayı, takip etmeyi,
 4. Öncelikli odak alan çalışmalarımız uyarınca su tüketimimizi takip etmeyi, her sene hedeflerimiz ile raporlamayı, suyun verimli kullanımını sağlamayı ve bu konuda hem çalışanlarımız hem paydaşlarımız nezdinde farkındalık sağlamayı,
 5. Kirliliğin önlenmesini sağlamak, kirliliği kaynakta azaltarak sürdürebilir atık yönetimi ile atık oluşumunun en aza indirilmesini, atıkların tekrar kullanımını, geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlamak,
 6. Tüm çalışanlarımız verilen eğitimler ile sürdürebilir çevre bilincini oluşturmak ve geliştirmek, aynı şekilde alt yüklenicilerimizde ve tedarikçilerimizde de çevresel ve sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırmak,
 7. Tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik kriterlerine önem vererek tedarikçilerimizi sürdürülebilirlik stratejimiz ve beklentilerimiz konusunda bilgilendirmeyi ve tedarikçi denetim süreçlerine bu kriterleri de ekleyerek etki alanımızda sürdürülebilirlik risklerini azaltmaya katkı sağlamayı,
 8. Etkin kurumsal yönetim anlayışımızla beraber uluslararası standartlarda raporlamalarımız, bütçe yönetimi, verimlilik takibi gibi sistemleri uygulayarak kaynaklarımızı verimli kullanmayı,
 9. Toplumun ve yerel paydaşlarımızın sosyal ve ekonomik kalkınmasına, yerel istihdama ve satın aldığımız ürün ve hizmetlerin mümkün olduğunca yerel şirketler tarafından sağlanan ürün ve hizmetler olmasına önem göstermeyi,
 10. Sürdürülebilir verimliliği sağlamak için çalışanlarımızın sadakatini ve refahını yükseltmeyi, çalışma ortamını daha verimli hale getirmek için çalışmayı,
 11. Gerçekleştirilmiş faaliyetlerin tüm aşamalarını gözden geçirerek sürdürebilirlik uygulamalarını sürekli olarak geliştirmeyi ve iyileştirmeyi,
 12. Taahhüt edilen ve uygulanan bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmayı,
 13. Kamu ve üçüncü şahısların erişimine açık hale getirmeyi,

Taahhüt etmektedir.                                                                                          

© Solmazer Tüm Hakları Saklıdır.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.
Kabul